Retorik för att bli en bättre chef (enkla och bra tips)

För att bli en bättre chef är det viktigt att lära sig hur man effektivt kommunicerar med sina anställda. Ett sätt att göra detta är att studera retorik. Retorik är konsten att övertyga och kan användas för att påverka anställdas beteende. Genom att förstå hur man använder retorik kan chefer effektivare motivera och inspirera sina anställda. Dessutom kan man genom att lära sig detta också lära sig att hantera lönesamtal och svåra situationer på ett bättre sätt.

Det finns många böcker och resurser om retorik och dess tillämpningar i näringslivet. Några i synnerhet bra titlar är bland annat: ”The Art of Rhetoric” av Aristotle, ”Retorik, eller konsten att övertyga” av Kurt Johannesson och ”Snacka snyggt: modern retorik” av Elaine Eksvärd.

Såklart krävs det dock mer än att läsa ett par böcker för att behärska retorikens konst. Men genom att få en bättre förståelse för detta viktiga ämne kan chefer bli effektivare kommunikatörer och bättre ledare.

Här idag kommer vi vi kommer att diskutera några av de viktigaste begreppen inom retorik och hur chefer kan använda dem till sin fördel.

Vad är retorik?

Retorik är konsten att övertyga. Det handlar om att använda språket för att påverka andras tankar, känslor och beteenden. Denna konst har använts i århundraden av politiker, advokater och försäljare för att vinna över sin publik.

De tre viktigaste delarna av retoriken är:

1. Logos: Detta är att använda logik och resonemang för att argumentera för sin sak. Exempel på detta skulle kunna vara att man använder statistik och expertutlåtanden för att stödja sina argument.

2. Pathos: Detta är att använda känslor för att vädja till sin publik. Till exempel genom att berätta en historia som når in till hjärtat hos dem man talar till eller genom att helt enkelt att få dem emotionellt investerade i argumentet.

3. Ethos: Detta handlar om att bygga upp ett förtroende hos din publik. Till exempel genom att vara ärlig och öppen i din kommunikation eller genom att visa din expertis i ämnet.

I vilka sammanhang kan man implementera retorik i sin chefsroll?

Vi förstår att det kan kännas överväldigande att försöka tillämpa retorik i alla aspekter av din chefsroll. När allt kommer omkring finns det bara så många timmar på en dag!

Vi tror dock att du genom att använda retorik på ett effektivt sätt inom bara några få nyckelområden kan få stor inverkan på dina anställdas prestationer.

Dessa nyckelområden är enligt oss följande:

1. Motivationen hos dina anställda

2. Lönediskussioner

3. Svåra samtal i allmänhet

Hur använder man retorik som chef?

Så, hur gör man detta i praktiken då? Ja, detta är som sagt inte helt lätt, och det finns inte bara ett enda sätt att använda retorik som chef. Det är något som du måste experimentera med och se vad som fungerar bäst för dig och dina anställda.

För att göra denna process lite lättare har vi brutit ner detta i fem viktiga punkter som du kan tänka på när du använder retorik som chef och tala för din sak till dina anställda

1. Analysera: innan du börjar är det viktigt att ta ett steg tillbaka och analysera situationen. Vilket mål vill du uppnå? Vilka är dina anställda och vad motiverar dem? Vilket är det bästa sättet att närma sig just den här frågan? Vill de få höjda löner, eller vill de få längre raster för att inte behöva stressa i sig maten eller spela på casinon utan svensk licens under tiden de tar en paus från jobbet?

2. Strukturera: när du har analyserat situationen är det dags att börja strukturera ditt argument. Detta innebär att du måste tänka på vilka punkter du vill ta upp och i vilken ordning du vill ta upp dem. Ett bra sätt att göra detta är att börja med de viktigaste punkterna och sedan gå vidare till de mindre viktiga.

3. Formulera: nu är det dags att börja sätta ord på dina tankar. Det är här retoriken kommer in i bilden. Du måste fundera på hur du ska övertyga dina anställda att se saker ur ditt perspektiv. Se till att använda ethos, pathos och logos i din argumentation för att skapa ett väl avvägt och övertygande argument.

4. Minnas: därefter måste du se till att du kommer ihåg dina huvudpunkter.

5. Framföra: slutligen är det dags att omsätta din retorik i handling och föra din talan inför dina anställda. Det är här som du måste vara tydlig, kortfattad och övertygande. Ta god tid på dig, ha ögonkontakt och använd gester för att understryka dina synpunkter.