Vikten av regelbunden HLR-utbildning

Hjärt- och lungräddning (HLR) är, likt många andra färdigheter, en färskvara. För att dessa kunskaper förblir effektiva krävs det en regelbunden träning och övning. Precis som med yrkeskunskaper eller träning i allmänhet, minskar värdet av HLR-kunskaper över tid om de …

Fortsätt läsa

Frågor och svar om flytspackling

Ibland kan det vara svårt att få jämna, släta och fina golv, särskilt i äldre bostäder där underlaget kan vara ojämnt och slitet. Flytspackling är en teknik som används för att skapa en perfekt grund för ytterligare golvbeläggning, oavsett om …

Fortsätt läsa