Vikten av regelbunden HLR-utbildning

Hjärt- och lungräddning (HLR) är, likt många andra färdigheter, en färskvara. För att dessa kunskaper förblir effektiva krävs det en regelbunden träning och övning. Precis som med yrkeskunskaper eller träning i allmänhet, minskar värdet av HLR-kunskaper över tid om de …

Fortsätt läsa

Frågor och svar om flytspackling

Ibland kan det vara svårt att få jämna, släta och fina golv, särskilt i äldre bostäder där underlaget kan vara ojämnt och slitet. Flytspackling är en teknik som används för att skapa en perfekt grund för ytterligare golvbeläggning, oavsett om …

Fortsätt läsa

Hur ofta ska fasaden underhållas?

När det kommer till underhåll av husets fasad finns det ingen one-size-fits-all tidsplan. Tvärtom kan intervallet mellan när det är dags för underhåll variera kraftigt. Två avgörande faktorer som spelar in här är fasadens material och de väderförhållanden som fasaden …

Fortsätt läsa

Vilken fasad är mest underhållsfri?

En underhållsfri fasad är en dröm för många husägare. Men vilka fasader är de mest underhållsfria? Detta är en fråga som vi kommer att försöka besvara i denna artikel. Vi kommer att jämföra olika typer av fasader och deras underhållskrav, …

Fortsätt läsa