Allt du behöver veta om dränering

De flesta vet att dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från huset och självklart även skydda mot vattenflöden under marken.

Detta är en viktigt för att förhindra fukt- och vattenskador som kan leda till kostsamma reparationer och påverka byggnadens livslängd.

Varför dränerar man?

Dränering är en viktig åtgärd för att som sagt skydda en byggnad mot de skadliga effekterna av vatten och fukt. Att dränera runt huset och installera dräneringssystem som leder bort överflödigt vatten säkerställs att grunden och källaren förblir torra. Utan en fungerande dränering riskerar man att fukt tränger in i husets struktur vilket kan leda till mögelbildning och i värsta fall en underminering av byggnadens stomme.

Dräneringen är särskilt viktig i områden där marken ofta är fylld med vatten, till exempel på grund av högt grundvattennivå eller mycket regn. Genom att aktivt förebygga ansamling av vatten nära husets grund minskar man risken för fuktskador som kan vara både kostsamma och hälsoskadliga.

Behöver man marklov innan man dränerar?

När det kommer till dränering av din fastighet är det vanligtvis inte nödvändigt att ansöka om marklov. Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns situationer där du måste göra en anmälan till kommunen. Detta gäller framför allt om arbetet med dräneringen innebär en ändring i fastighetens vattenförsörjning eller avloppssystem.

I de fall där dräneringsarbetet omfattar schaktning eller utfyllnad av mark som leder till en avsevärd förändring i markens höjdläge kan det också krävas marklov, särskilt inom områden som omfattas av en detaljplan. Därför är det viktigt att kontrollera vilka regler som gäller för just ditt område innan arbetet påbörjas.

Om du är osäker kan kommunen kan ge dig vägledning om vilka tillstånd eller anmälningar som kan vara aktuella för din dränering. Vårt råd är att alltid kontakta dem för att vara säker på att allt går rätt till.

Kan man dränera på egen hand?

Att själv utföra en dränering kan vid första anblicken verka kostnadseffektivt jämfört med att anlita en extern aktör. Det kräver dock en hel del kunskap, rätt utrustning och inte minst tid. Om man inte är fullt insatt i processen och dess komplexitet kan det snabbt visa sig vara en mindre lyckad idé.

För den som överväger en dränering, oavsett om det gäller en dränering Göteborg eller någon annanstans, så är det viktigt att noggrant överväga riskerna. Det handlar inte bara om att gräva ett dike runt huset. Rätt arbetssätt måste följas, material av god kvalitet användas och arbetet måste utföras med precision för att garantera att dräneringen blir långsiktigt hållbar och effektiv.

Vad kostar en dränering?

Kostnaden för en dränering runt ett hus kan variera avsevärt beroende på flera olika faktorer som till exempel husets storlek, markförhållanden och val av material. För att ge en uppfattning om vad det kan kosta att dränera ett hus kan vi använda en genomsnittlig kalkyl baserad på ett hus med en grund som mäter 50 löpmeter. För ett sådant hus kan materialet uppskattas kosta omkring 75 000 kronor medan arbetskostnaden kan landa på cirka 30 000 kronor. Det ger en total kostnad på ungefär 105 000 kronor.

Kom ihåg att dessa siffror är uppskattningar och att den faktiska kostnaden kan variera. Det är alltid rekommenderat att inhämta offerter från flera olika företag för att få en mer exakt bild av vad dränering av just ditt hus kan komma att kosta.

Så gör du dräneringen billigare

Att dränera är som du kan se oftast en kostsam investering och många kan känna sig avskräckta av de höga priserna.

Det finns dock ett par sätt som man kan minska kostnaderna för dränering utan att kompromissa med kvaliteten. Här följer några tips för att göra din dränering mer prisvärd.

ROT-avdraget

Ett av de mest effektiva sätten att sänka kostnaden för dränering är att utnyttja ROT-avdraget. ROT-avdraget ger dig möjlighet att dra av 30% av arbetskostnaden direkt på fakturan när du anlitar ett företag för att utföra dräneringsarbetet.

Det är viktigt att kontrollera att företaget du anlitar uppfyller Skatteverkets krav för att du ska kunna nyttja avdraget. Kom ihåg att avdraget endast gäller arbetskostnaden och inte material eller maskiner.

Jämför offerter

Innan du bestämmer dig för vilket företag som ska utföra dräneringen är det klokt att inhämta och jämföra offerter från flera olika aktörer. Detta ger dig en överblick över marknadens prisnivåer och vilka tjänster som ingår.

Se till att offerterna är detaljerade så att du kan göra en rättvis jämförelse. Genom att jämföra offerter kan du uppnå betydande kostnadsbesparingar och hitta det mest prisvärda alternativet.