Talare

Sara Börsvik

CFO, Rebtel

Sara Börsvik

CFO, Rebtel

Sara Börsvik, 34 år, civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. CFO på Rebtel, tidigare 10 års erfarenhet från Controlling inom Tele2-koncernen. Brinner för siffror och människor och har bl.a. varit med på listan över Framtidens kvinnliga ledare vid ett flertal tillfällen.

Sara Heiner Asplund

CFO, Strawberry Properties

Sara Heiner Asplund

CFO, Strawberry Properties

Sara Heiner Asplund arbetar som CFO på Strawberry Properties. Sara har tidigare haft flera  befattningar inom business control och financial control i både tillverkande bolag och inom tjänstesektorn. Därutöver har Sara erfarenhet från Corporate Finance på PWC samt analytiker på investmentbolag.

Laura Rytkölä

Director Business Control, Cloetta

Laura Rytkölä

Director Business Control, Cloetta

Laura jobbar som Director Business Control på Cloettas huvudkontor sedan 3 år tillbaka med sammanställning och analys av koncernens interna rapportering och tillsammans med mitt team ser vi till att ledningsgruppen samt styrelsen vet hur bolaget mår finansiellt. Innan Cloetta jobbade hon 10 år på ett internationellt FMCG bolag på deras nordiska huvudkontoret i olika roller inom ekonomi, både inom redovisning och business control.

 

Jenny Björk

Head of Finance and Controlling, Arvid Nilsson AB

Jenny Björk

Head of Finance and Controlling, Arvid Nilsson AB

Jenny Björk, Head of Finance & Controlling på Arvid Nilsson sedan 2012. Bor i Ytterby, gift och har två barn. Som person drivs hon av ständig utveckling och strävar alltid efter långsiktighet och värdeskapande förändringar utefter företagets behov samt de omvärldsförändringar företaget står inför. Jenny tycker det är fantastiskt att i sin roll kunna bidra, påverka och involvera organisationen och samt tycker det är otroligt inspirerande att få arbeta med många utmaningar och siktar ständigt mot att arbeta smartare.

 

Nina Altarac

Head of Controlling, Skånemejerier

Nina Altarac

Head of Controlling, Skånemejerier

Nina Altarac, Head of Controlling för Skånemejerier, med ansvar för industriell, finansiell och commersiel Controlling. Utbildat civilekonom från Norges Handelshøyskole. Har +15 års internationell erfarenhet inom läkemedel, transport och livsmedel, där mycket av fokus varit på etablering av nya Controller-processer och funktioner, projekter för ökat transparens och effektivisering, implementering och uppföljning av KPI’er – inkluderad visualisering av dessa.

Pia-Lena Olofsson

CFO, Collector Bank

Pia-Lena Olofsson

CFO, Collector Bank

Mikael Berglund

VD, InfoWeaver

Mikael Berglund

VD, InfoWeaver

Mikael har lång erfarenhet av att hjälpa företag utveckla viktiga processer.

Sedan 2014 är han VD på InfoWeaver och har där arbetat med kunder som NCC, Vasakronan, SEB, Newsec och beslutsstödslösningar för deras kritiska tillämpningar som InfoWeaver levererat. Han ser nu möjligheter att även hos andra kunder att frigöra kraften hos controllers genom ”Self-service BI”.

Han delar gärna med sig hur andra kunder har ökat sin produktivitet i administrativa och finansiella processer

Filip Alderin

Business Navigation Manager, IKEA

Filip Alderin

Business Navigation Manager, IKEA

Civilekonom från Lunds universitet med inriktning mot redovisning. Drygt 10 års erfarenhet av olika roller inom verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, framförallt inom detaljhandeln. Arbetar nu med verksamhetsstyrning inom IKEAs produktutvecklingsbolag.

Petra Öhlin Göransdotter

Presales Manager, Mercur Solutions AB

Petra Öhlin Göransdotter

Presales Manager, Mercur Solutions AB

Petra har en bakgrund som ekonom och lång erfarenhet av att arbeta med lösningar inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Efter att ha arbetat som applikationskonsult och projektledare med många kunder inom olika branscher ansvarar hon idag för att ta fram lösningar som stödjer kunden i sina planerings- och rapporteringsprocesser och inkluderar alltifrån budget och prognos till målstyrning och avancerade analyslösningar med styrkort. Drivkraften för Petra är att leverera användarvänliga lösningar som stödjer användarna i sitt dagliga arbete och hon lägger stor vikt vid den grafiska utformningen.

Rikard Olsson

Konsult, Ekan Management

Rikard Olsson

Konsult, Ekan Management

Rikard Olsson har en bakgrund som controllerchef på AstraZeneca och som konsult på Ekan Management engageras han framför allt som specialist i uppdrag som omfattar organisering, process- och kompetensutveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt framtagande av informationsmodeller.

Rikard är även en efterfrågad inspirationsföreläsare inom ämnen så som Den moderna ekonomifunktionen, Management Innovation och Beyond Budgeting.

 

Anna Öster

Chefekonom, Länsförsäkringar

Anna Öster

Chefekonom, Länsförsäkringar

Anna Öster är doktor i nationalekonomi med ett ursprungligt fokus på arbetsmarknadsfrågor. Hon har arbetat med makroekonomiska prognoser på Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet samt som räntestrateg på den danska banken Nykredit. Anna har ett stort intresse för centralbanker och länken mellan den makroekonomiska utvecklingen och marknaden.