Tidigare vinnare

Årets Ledare 2016

Jonas Wiström, ÅF

Årets Ledare 2016

Jonas Wiström, ÅF

Juryns motivering: Med personliga relationer, smarta förvärv och hårda siffror har Årets ledare 2016 byggt upp ÅF från en liten fragmenterad förlustverksamhet till en topprankad höglönsam branschjätte.

Årets ledare 2015

Barbro Fridén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årets ledare 2015

Barbro Fridén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med en bakgrund som läkare och medicine doktor har Barbro Fridén bland annat arbetat som klinikchef på Varbergs sjukhus och som verksamhetschef för Fertilitetscentrum AB. Efter en tid som divisionschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus inom Karolinska sjukhuset i Stockholm antog hon 2012 utmaningen att bli chef för Sveriges största sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Sahlgrenska har 17 000 anställda och driver fem sjukhus i Göteborg och Mölndal.

Barbro Fridéns erfarenhet som läkare och forskare har ett stort värde i hennes nuvarande roll och organisation. Hon använder sin sakkunskap i sitt dagliga arbete och tack vare att hon har disputerat har hon förmåga att hantera akademin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på ett professionellt sätt.
Barbro beskrivs som en prestigelös, lyhörd och uthållig ledare. Hon arbetar nära verksamheten och är drivande, målinriktad och har alltid tydliga visioner och mål. Hennes arbetssätt beskrivs som teamorienterat och hon ger gärna ansvar till medarbetarna. Hon är dessutom duktig på att upptäcka och lyfta fram unga talanger.

Juryns motivering: “Med entusiasm, mod och stort personligt engagemang har Årets ledare 2015 skapat ordning, arbetsglädje, effektivitet och starkt kundfokus i en stor och mycket komplex verksamhet.”

Årets ledare 2014

Georg Brunstam, Hexpol

Årets ledare 2014

Georg Brunstam, Hexpol

Georg Brunstam har varit verksam inom tillverkningsindustrin i över 30 år och rekryterades till Hexagon när bolaget delades i två för sju år sedan. Georg blev vd för den verksamhet som sysslade med gummiblandningar, så kallade polymerer, och som satts på börsen under det nya namnet Hexpol.

Årets Ledare har, genom förvärv och framgångsrik integration, fört Hexpol till en världsledande position inom avancerade polymera blandningar, packningar för plattvärmeväxlare samt hjul i plast och gummimaterial liksom komponenter för fordons- och verkstadsindustrins system. Under Georg Brunstams ledning har Hexpol dubblerat sin omsättning.

Georg är en erfaren och solid ledare som är uppskattad av medarbetarna för sin otvungna och raka ledarstil. Han är en klipsk person med utomordentlig branschkännedom. Envishet och målmedvetenhet är de egenskaper som har tagit honom dit han är idag.

Georg är i allra högsta grad involverad i verksamheten och affärerna. Genom sin stora sociala begåvning har han lätt att skapa kontakter. Han är snabbtänkt och operativ och har skapat en decentraliserad organisation där alla får förtroende och mandat.

Under Georg Brunstams ledning har ett ledarskapsprogram etablerats i koncernen. Han försöker alltid lyfta fram interna förmågor vid rekrytering. Georg är uppmuntrande och frikostig med beröm.

Årets Ledare är en utpräglad tävlingsmänniska. Georg spelar tennis och spelstilen sägs påminna om hans personlighet; han springer mycket, är uthållig och stabil i sitt spel. Trots att han är i frontlinjen av alla händelser har han skapat en organisation där alla är engagerade och känner förtroende att ta initiativ och ansvar för bolagets framtid.

Årets Ledare 2013

Tom Johnstone, SKF

Årets Ledare 2013

Tom Johnstone, SKF

 Tom Johnstone har under 35 år verkat inom SKF, varav tio år som vd. Han är en global industriledare och en föregångare som lett SKF till en världsledande position i utvecklingen av affären inom sin industri. Genom sitt långsiktiga strategiska arbete har Tom vidgat SKF’s affär genom organisk tillväxt och förvärv. Han har initierat och drivit förändringen av SKF från ett volym- till ett värdebaserat företag med ett väl utvecklat produkt- och serviceerbjudande.

Tom är en i vida kretsar mycket uppskattad och karismatisk ledare och en visionär som har visat en förmåga att se framtida utmaningar och förbereda bolaget för dem i tid. Årets Ledare är resultatorienterad och personalinriktad. Han jobbar systematiskt med ledarskap. Ledare med potential identifieras tidigt och ges möjlighet att skaffa sig de erfarenheter som behövs på högre ledarskapsnivå. Han bejakar olikheter och arbetar aktivt för att få fram synergier i ledningsgruppen.

Årets Ledare är mycket närvarande i verksamheten och lyhörd som person. Han verkar nära kunder och affärer och skapar personliga relationer med medarbetare och kunder. Han är en inspirerande och sympatisk kommunikatör, som är mycket omtyckt i SKF’s organisation av kunder men även av konkurrenter! Med sin personlighet och närvaro skapar han en öppenhet i organisationen som man hittar på få företag. Han är rak, krävande och respekteras av människor utan att de är rädda för honom.

Årets Ledare’s styrkor som ledare framträder väl under kristider, där han lägger stor kraft och skapar trovärdighet genom att förklara varför och hur man behöver genomföra åtgärder. Under senaste konjunktur nedgången införde han ett program, – Client, Cost, Cash flow, som bidrog till SKF:s hantering av nedgången på ett föredömligt sätt. SKF lyckades behålla kundfokus med mottot: Våra kunder är också i kris, hur kan vi hjälpa dem? Tom driver hållbarhetstänkande, som idag är en väsentlig del av SKFs affärsmodell och inriktning. Det innebär en tydlig miljömedvetenhet, ”gröna” produkter, affärsmannaskap med tydlig etik, värnande av mänskliga rättigheter och individers välmående. Detta har skapat stolthet i organisationen och har gjort SKF till en mer attraktiv arbetsgivare för den yngre generationen.

Juryns motivering:

”Årets ledare 2013 har genom ett mycket framgångrikt ledarskap lett och utvecklat en koncern i med- och motgångar. Pristagaren har genom ett starkt personligt engagemang och djupt kunnande vidareutvecklat medarbetare och bolaget till en världsledande koncern inom sin industri.

Årets ledare 2012

Pär Boman, Handelsbanken

Årets ledare 2012

Pär Boman, Handelsbanken

Pär Boman är en anspråkslös person som leder på ett handfast vis och mer genom närvaro i rörelsen och vardagen än genom yviga visioner. Utan stora åthävor har han fört sitt företag till positionen som ett av de mest framgångsrika i sin bransch i Europa, och kanskei hela världen.

Årets ledare: Pär Boman, Handelsbanken
Ålder: 53 år.
Familj: Firade silverbröllop med hustrun förra året. Tre barn. Hunden Molly.
Karriär: Saab-Scania. Adamssons Transport. Handelsbanken sedan 1991. Vice vd 1998. Koncernchef sedan 2006.
Utbildning: Ekonom- och ingenjörsexamen. Hedersdoktor vid Umeå universitet.
Intressen: Fiska, vandra i fjäll och natur. Ägare till en imponerande verktygsbod.

Det här visste du inte: Senaste bok? ”Säg nu inte Julas katalog!”, teaterviskar informationschefen eftersom Boman svarat så tidigare. Boman gapskrattar och avslöjar därmed att det fortfarande är favoritlektyren.

Juryns motivering: ”Årets ledare 2012 har framsynt och utan åthävor lotsat sin koncern genom en djup finanskris. Pristagaren har vidare gått sin egen väg och med en konsekvent tillväxtstrategi etablerat sitt företag som ett globalt föredöme i en turbulent bransch.”

Årets ledare 2011

Johan Malmqvist, Getinge

Årets ledare 2011

Johan Malmqvist, Getinge

Johan Malmqvist är en tydlig, dynamisk och drivande ledare som har utvecklat Getinge till en världskoncern inom medicinsk teknik. Under hans ledning har bolaget vuxit från 4 000 till 12 000 anställda och omsättning har gått från 5 miljarder till 38 miljarder kronor.

Ålder: 52 år
Familj: Fru och två barn
Utbildning: Handelshögskolan
Karriär: Electrolux, först Alingsås, och sedan i Manchester. Getinge, först affärsområdeschef och sedan 1997 vd.
Ledningsfilosofi: varje medarbetare ska ges möjlighet att prestera optimalt inom sitt ansvars område, i sin geografi och i sin kultur.
Det här visste du inte: Johan springer eller styrketränar nästan varje dag, innan han är på jobbet klockan åtta.

Juryns motivering: ”Årets ledare 2011 har med hjälp av långsiktig strategisk företagsutveckling under växlande konjunkturer byggt en svensk världskoncern. Pristagarens ledarskap präglas av tydlighet och resultatorientering parat med innovationsförmåga och stor tilllit till medarbetarna.”

Årets ledare 2010

Olof Faxander, SSAB

Årets ledare 2010

Olof Faxander, SSAB

Han är 43 år och har redan gjort ett jätteförvärv i USA och tagit sitt SSAB genom bolagets svåraste kris hittills.

Uppväxt: Född i USA (och har medborgarskap där), flyttade som liten till England, sedan till Stockholm
Utbildning: Civilingenjör KTH och civilekonom Stockholms universitet.
Karriär: 1996–2001 Avesta Sheffi eld (bl a chef för Degerfors Stainless), divisionschef Outokumpu 2005–2006, vd SSAB 2006– 2010, vd Sandvik 2011–.
Intressen: Segling, löpning och jakt.
Dröm: Vill ge sig ut på långsegling när han blir pensionär.

Juryns motivering: ”Pristagaren har med framsynthet lotsat sitt företag genom en svår kris och stärkt dess position som världsledande i en hårt konkurrensutsatt bransch. Pristagarens ledarskap kännetecknas av handlingskraft, prestigelöshet och personligt engagemang.”