Partners 2016

Partners
AFFE- sw

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta Affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

Affärsvärlden har utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin 18 år i rad. Affärsvärlden rankas som nr ett när finansanalytiker, investerare, företagsledare, IR-ansvariga och informationschefer får säga sitt. Rankingen genomförs årligen av Hallvarson & Halvarson tillsammans med Svensk Image som avser affärsmedia och ekonomijournalister.
PA- sw
PA Consulting Group är ett av världens ledande oberoende managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från strategi till design och genomförande. Våra kunduppdrag handlar om allt från att utveckla affärsmodeller och affärsprocesser till att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt. Därutöver agerar vi rådgivare och partner till våra kunder i strategiska IT-frågor inom områden som IT-strategi och outsourcing. PA Consulting Group sysselsätter 2,200 anställda globalt varav 330 i Norden och har representation i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com
Mannheimer -sw - sw

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärs juridiska byrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Byrån arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Tyskland, Ryssland, Kina, USA och Bryssel samt i nära samarbete med andra framstående internationella byråer. För mer information besök: www.mannheimerswartling.se
Kornferry - sw

Korn Ferry har sedan starten 1969 varit ett ledande och innovativt chefsrekryteringsbolag och har idag utvecklats till en av världens främsta leverantörer av Executive Talent Management-lösningar. I takt med att företag och organisationer möter allt fler utmaningar i att attrahera, behålla och uveckla seniora chefer och ledare, har Korn Ferry utvecklat sin produktportfölj för att kunna möta dessa. Korn Ferry har idag närmare 90 kontor i drygt 40 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Mellanöstern och Sydafrika.

Sponsor

MB-b_claim00_L_p_4C-USE_small

Mercedes-Benz Sverige AB har sitt huvudkontor i Öresundsregionen, närmare bestämt i både Malmö och Köpenhamn. Vi har en gemensam svensk-dansk organisation där flera funktioner delar på ansvaret för bägge våra marknader. Sammanlagt har vi cirka 250 medarbetare som arbetar med en rad varierande uppgifter inom bland annat försäljning, marknadsföring, teknik och service.

Mercedes-Benz Sverige AB ingår i den globala bilkoncernen Daimler, som har huvudkontor i Stuttgart, Tyskland. Mercedes-benz.se

 

Network Sponsor

EGN - sw

EGN Sverige vänder sig till chefer och ledare som söker ett professionellt nätverkande. EGN Sverige skräddarsyr grupper med chefer och ledare från samma befattningsnivå som möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och strategisk dialog.

Arbetssättet är strukturerat med noggrann matchning av gruppens deltagare, fast mötesledare, metodik för temadiskussion, mötesreferat, gruppens egen hemsida och medlems-app – som hörnstenar. Värdet skapas i erfarenhetsutbytet, reflekterandet och i det förtroliga samtalet. EGN Sverige erbjuder också ett internationellt kunskapsutbyte mellan olika branscher, chefsnivåer och länder. EGN startade i Danmark 1992 och i Sverige 2008. I Sverige har vi nästan 2000 medlemmar i 115 grupper. Globalt har vi 14 000 medlemmar från 6800 företag i 750 grupper. EGN är världens näst största kompetensnätverk och i Sverige är vi ledande som kompetensnätverk. Läs mer på: www.egn.se

Vi tror på att skapa värde genom nätverkande
EGN Sverige har ett enda övergripande mål med nätverket – ”största möjliga värdeskapande”. Chefer och ledare söker efter forum där nätverkandet blir mer än en stunds mingel eller inspirerande föreläsning. Det är den platsen som vi vill skapa och som också formulerat vår vision och löfte till våra medlemmar ”En oas för generöst kunskapsdelande och reflektion”