Anmälan

Inbjudan till Årets ledare är personlig och kan inte överlåtas till en kollega.

Är du bjuden så kommer du att få en inbjudan i posten och även via email med information om hur du tackar ja till att medverka på Årets ledare 2016.
Har du några frågor kring anmälan kontakta gärna oss på 08-796 64 00.

Information om behandling av personuppgifter

Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Talentum Events. Den kan delas med andra företag inom Talentum gruppen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.talentum.se/pul